Ekologista kompensaatiota koskevan kansallisen ja kansainvälisen ymmärryksen parantaminen
Ekologisen kompensaatiojärjestelmän kehittäminen
Ekologisen kompensaation valtavirtaistaminen
Previous slide
Next slide

BOOST for biodiversity offsets

Ympäristökriisistä vallitsee yksiselitteinen tieteellinen yksimielisyys ja poliittinen tahotila pysäyttää luontokato on vahva. Silti olemme järjestelmällisesti epäonnistuneet luontokadon pysäyttämisessä: yhtäkään biologista monimuotoisuutta koskevista globaaleista tavoitteista ei saavutettu vuoteen 2020 mennessä. BOOST-tutkimuskonsortio pyrkii valtavirtaistamaan monimuotoisuuden turvaamista ja mahdollistamaan oikeudenmukaisen siirtymän kohti luontohaittojen hyvittämistä, eli ekologista kompensaatiota. Ekologisella kompensaatiolla tarkoitetaan ekologisesti haitallisesta toiminnasta aiheutuvien luontohaittojen hyvittämistä konkreettisin parannuksin ja toimin luonnossaMahdollistaminen sisältää mm. kompensaatiorekisterin, biodiversiteettikirjanpidon ja toimivan kompensaatiojärjestelmän kehittämisen.

Ekologinen kompensaatio oikeudenmukaisessa siirtymässä kohti luonnon kokonaisheikentymättömyyttä -hankkeen kolme vaikuttavuustavoitetta ovat:

  1. ekologista kompensaatiota koskevan kansallisen ja kansainvälisen ymmärryksen parantaminen;
  2. ekologisen kompensaatiojärjestelmän kehittäminen; ja
  3. ekologisen kompensaation valtavirtaistaminen.

 

Yhdessä tavoitteet tähtäävät tutkittuun tietoon perustuvan ekologisen kompensaatiojärjestelmän suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöönottoon Suomessa. Hankkeessa tehdään monitieteistä tutkimusta, jonka tulokset tuodaan reaaliaikaisesti tiedeyhteisön ja tiedon hyödyntäjien käyttöön. Konsortio ratkoo haastetta ekologiaan pohjaavan päätösanalyysin, luonnonsuojelubiologian, politiikantutkimuksen ja oikeustieteen välisellä monitieteisellä yhteistyöllä.

Tutkimusta rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

Strategisen tutkimuksen neuvosto logo

Vaikuttavuus­tavoitteemme

Ajankohtaista