Asiantuntijatyö luontotyyppien ekologisesta kompensaatiosta on alkanut

Luonnonsuojelulain uudistuksen myötä Suomessa ollaan siirtymässä ekologisten kompensaatioiden käytännön toteutukseen. Boost ja Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ekologisen kompensaation pilottihanke järjestivät 10.11.2022 työpajan, jossa Suomen parhaita luontotyyppiasiantuntijoita kokoontui työstämään lakiin perustuvaa ekologista kompensaatiota ohjaavia periaatteita. Työhön osallistui yli 30 asiantuntijaa Sykestä, Metsähallituksesta, ELY-keskuksista, Ympäristöministeriöstä, Villi vyöhyke ry:stä sekä Helsingin kaupungilta.

Ekologisessa kompensaatiossa ihmisen aiheuttama luontoheikennys hyvitetään lisäämällä luonnon monimuotoisuutta toisaalla. Aihetta on tutkittu Suomessa jo usean vuoden ajan ja nyt pilotointien kautta ollaan siirtymässä kompensaatioiden käytännön toteutukseen. Jotta tämä onnistuu, kompensointi on tehtävä parhaaseen mahdolliseen ekologiseen tietoon perustuen.

Boost-hankkeessa ja Syken ekologisen kompensaation pilotointihankkeessa on aloitettu kompensaation käytännön toteutuksen ohjeiden suunnittelu. Tavoitteena on koostaa yksityiskohtaiset ohjeet, jotka mahdollistavat tieteeseen perustuvan ekologisen kompensaation suunnittelun. Ohjeet julkaistaan avoimesti kaikkien toimijoiden käyttöön. Työtä tehdään yhdessä suomalaisten luontotyyppien ja ennallistamisen asiantuntijoiden kanssa.

10.11.2022 järjestetyssä työpajassa määriteltiin mittarit heikennys- ja hyvityskohteiden luontotyyppien ekologisen tilan arviointiin. Tavoitteena oli etsiä mittarit, joiden avulla kohteen kunnon määrittäminen maastossa olisi mahdollisimman luotettavaa, arvioijasta riippumatonta ja nopeaa. Tietoa kohteen tilasta tarvitaan esimerkiksi hyvitysalueiden koon arvioimiseksi. Työpajassa asiantuntijat työskentelivät metsien, soiden, tuntureiden, kallioiden, perinnebiotooppien ja Itämeren kattavissa ryhmissä. Sisävedet sekä kaikki rantaluontotyypit käsitellään myöhemmin järjestettävässä työpajassa.

Vuodenvaihteen jälkeen pidettävissä työpajoissa jatketaan ekologisen tilan määrittämisen ohjeistuksen laatimista sekä tunnistetaan menetelmiä, joiden avulla luontotyyppien tilaa voidaan parantaa hyvitysalueilla. Lisäksi arvioidaan, kuinka paljon tilaa voidaan parantaa kyseisillä menetelmillä ja kuinka kauan paraneminen kestää. Ekologisen kompensaation onnistunut suunnittelu vaatii näitä tietoja.

Seuraavat työpajat järjestetään etänä. Jos haluat kutsun johonkin näistä työpajoista, ota yhteyttä Pälvi Saloon (palvi.salo@syke.fi).

  • Itämeri ja rannikko 19.1.2023
  • Metsät 26.1.2023
  • Sisävedet ja rannat 30.1.2023
  • Suot 2.2.2023
  • Tunturit 6.2.2023
  • Perinnebiotoopit 9.2.2023
  • Kalliot 13.2.2023

 

Lisätietoja:

BOOST-hanke:

Joel Jalkanen (joel.jalkanen@helsinki.fi)

Eini Nieminen (eini.m.nieminen@jyu.fi)

Panu Halme (panu.halme@jyu.fi)

Heini Kujala (heini.kujala@helsinki.fi)

Syken ekologisen kompensaation pilotti -hanke:

Minna Pekkonen (minna.pekkonen@syke.fi)

Pälvi Salo (palvi.salo@syke.fi)

Aapo Ahola (aapo.ahola@syke.fi)

Ekologisen kompensaation pilotointi on Suomen ympäristökeskuksen hanke, jota rahoittaa ympäristöministeriö. BOOST on Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama hanke, jossa ovat mukana Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Suomen ympäristökeskus ja Akordi.