Eurooppalaisten tiedepaneelien konferenssissa pohdittiin ekologisten kompensaatioiden roolia

EEAC blog banner

EEAC:n 30-vuotisjuhlakonferenssi The Critical Decade of Action: Mobilising Sustainability Transformation in Europe järjestettiin 14.–15.9.2022 Helsingissä. Konferenssin tavoitteena oli pohtia kriittisiä toimia kestävyysmurroksen edistämiseen tällä vuosikymmenellä. Tilaisuutta isännöivät Suomen kolme itsenäistä tiedepaneelia: Luontopaneeli, Ilmastopaneeli ja Kestävyyspaneeli.

Osana ohjelmaa keskusteltiin myös ekologisen kompensaation roolista kestävässä luonnonvarojen käytössä. Boostin kolmatta työpakettia johtava Professori Atte Moilanen alusti paneelikeskustelua (ks. video alta) esittelemällä niitä perusteita, jotka on otettava huomioon ekologisia kompensaatioita suunniteltaessa. Atte esitteli myös tyypillisiä haasteita ja ongelmia kompensaatioiden toteutuksessa ja kertoi muun muassa miksi avoimella kompensaatiorekisterillä on keskeinen rooli niiden onnistumisen kannalta.

Alustusta seuranneessa paneelikeskustelussa, jossa mukana oli myös Boostia johtava Janne Kotiaiho, pohdittiin seuraavia kysymyksiä:

 • Onko yksityisellä sektorilla ja maanomistajilla kannustimia lähteä mukaan kompensoimaan? Liittyykö tähän kriittisiä kysymyksiä, joita on vaikea ratkaista?
 • Onko ehdotettu kompensaatio rekisteri hyvä askel määrittelemään toiminnan kriteerit ja säännöt?
 • Miten maanomistajat ja yritykset suhtautuvat suojeltujen alueiden pysyvyyteen?
 • Kuinka kunnianhimoisia kompensaatioiden tavoitteet tulisi olla?
 • Tulisiko kompensaatioiden olla vapaaehtoisia vai pakollisia? Mitkä ovat niiden heikkoudet ja vahvuudet?
 • Mitä meidän tulisi tietää vapaaehtoisten kompensaatioiden tasosta ja mahdollisuuksista tällä hetkellä?
 • Mikä on eri organisaatioiden rooli tässä kokonaisuudessa? 

Paneelikeskusteluun osallistuivat:

 • Juhani Damski, kansliapäällikkö, YM
 • Janne Kotiaho, puheenjohtaja, Luontopaneeli
 • Markku Ollikainen, puheenjohtaja, Ilmastopaneeli
 • Ilona Lundström, innovaatiot ja yritysrahoitus -osaston osastopäällikkö, TEM
 • Janne Peljo, johtava asiantuntija, EK
 • Marko Mäkihakola, metsäjohtaja, MTK
 

 

 

EEAC on eurooppalainen ympäristö- ja kestävyyskysymyksiin keskittyvien tiedepaneelien verkosto. EEAC-verkostossa (The European Environment and Sustainable Development Advisory Councils Network) on mukana 18 tiedepaneelia 14 eri maasta. Verkoston jäsenet edustavat laajasti eurooppalaista tiedeyhteisöä.