Ekologista kompensaatiota koskevan kansallisen ja kansainvälisen ymmärryksen parantaminen

Hankkeessa tehdään monitieteistä tutkimusta lähtien ekologisista laskentamalleista politiikantutkimukseen ja oikeustieteelliseen analyysiin. Tulokset tuodaan reaaliaikaisesti tiedeyhteisön ja tiedon hyödyntäjien käyttöön: julkaisemme hankkeen tuloksia tieteellisten artikkelien lisäksi suomenkielisissä tutkimusraporteissa. Lisäksi ekologisen kompensaation tieteelliset perusteet kootaan kansainväliseksi kirjaksi, jossa yhteistyökumppani Sakatti Mining oy:n kaivoshanketta käytetään konkreettisena laskennan esimerkkinä.   

Yhteiskuntatieteellisen ja politiikan tutkimuksellisen analyysin tarkoituksena on selvittää mitä sosio-kulttuurisia tekijöitä ekologisen kompensaation käytäntöjen kehittämisessä tulee ottaa huomioon. Tutkimuksessa analysoidaan kotimaista ja kansainvälistä politiikkaa sekä toteutetaan kansalaiskysely luonnonsuojelupolitiikasta. Näiden avulla tuotetaan tietoa ekologisen kompensaation sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta hyväksyttävyydestä. Tulokset julkaistaan tieteellisinä artikkeleina, policy brief-papereina ja keskustelunavauksina päätöksentekijöiden suuntaan (yhteistyössä Ympäristötiedon Foorumin YTF:n saumakohtadialogien kanssa).