Hankkeen osa-alueet

Ekologinen kompensaatio oikeudenmukaisessa siirtymässä kohti luonnon kokonaisheikentymättömyyttä -hankkeen kolme vaikuttavuustavoitetta tähtäävät yhdessä tutkittuun tietoon perustuvan ekologisen kompensaatiojärjestelmän suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöönottoon Suomessa. Koska kaikkia luontohaittoja on jatkossakin mahdotonta välttää, systemaattisen tutkimuspohjaisen ekologisen kompensaatiojärjestelmän luominen on välttämätöntä, jotta luontokato voidaan kansainvälisten ja kansallisten tavoitteiden mukaisesti pysäyttää. Hankkeessa laadittava kompensaatiojärjestelmä sen käyttöä tukevine resursseineen on merkittävää myös kansainvälisesti.