Laskentatyökalujen kehitys (WP3)

Työpaketti 3: Millaisia työkaluja tarvitaan ekologisen kompensaation käytännön toteuttamiseen? Työpaketissa rakennetaan laskennallisia työkaluja tosielämän kompensaatiohankkeissa tarvittavia laskelmia ja raportointia varten
Työpaketin vetäjä on tutkimusjohtaja Atte Moilanen Helsingin yliopistosta.


Työpaketissa kirjoitetaan kirja ja rakennetaan käytännön toteutuksessa tarvittavat laskenta- ja raportointityökalut. Ekologisen kompensaation tieteelliset perusteet kootaan kansainväliseksi kirjaksi, jossa yhteistyökumppani Sakatti Mining oy:n kaivoshanketta käytetään konkreettisena laskennan esimerkkinä. Kyseessä on ensimmäinen suuri hanke Suomessa, jonka ympäristövaikutusten arviointiin on sisällytetty uskottava kompensaatiosuunnitelma. Moilanen ja Kotiaho ovat muotoilleet noin viisitoista merkityksellistä päätöstä/tekijää, jotka määräävät kokonaisheikentymättömyyden tai nettopositiivisen vaikutuksen saavuttamisen uskottavuuden, toteutettavuuden ja kustannukset. Nämä tekijät ryhmittyvät viiden pääulottuvuuden ympärille: tavoitteet, tila, aika, biodiversiteetti ja toimet. Laskennalliset työkalut, sekä niistä tehtävät julkaisu tulevat olemaan avoimesti saatavilla.

Atte Moilainen
Varajohtaja (PI)
Helsingin yliopisto

Pauli Lehtinen
Helsingin yliopisto