Kansallinen kompensaatiorekisteri (WP4)

Työpaketti 4: Kaikille avoin kansallinen ekologisten kompensaatioiden rekisteri, jolla mahdollistetaan kompensaatiovaihdanta, vaihdannan seuranta sekä kompensaatioiden lopputulosten ja vaikutusten objektiivinen arviointi
Työpaketin vetäjä on Heini Kujala Helsingin yliopistosta.

Kansallisen kompensaatiorekisteri suunnitellaan yhdessä YM:n kanssa. Kompensaatioiden vaikutusten määrittämiseksi biodiversiteetin heikennykset ja hyvitykset on ilmaistava yhtenäisillä, ekologisesti mielekkäillä mittareilla, jotka mahdollistavat useiden kompensaatiotoimenpiteiden vaikutusten seurannan. Tämän työpaketin tärkeänä osatehtävänä on kehittää ja testata ekologisesti perusteltuja mittareita kompensaatiokauppoihin, mikä mahdollistaa mekanismin vaikutuksen määrittämisen. Erityisen mielenkiintoista on määrittää, kuinka erilaiset mittarit kuvaavat, ja edistävät, biodiversiteetin muutoksia pitkällä aikavälillä. Kansallisen kompensaatiorekisterin tulee palvella monia tarkoituksia:

 
i) mahdollistaa se, että ympäristöviranomaiset voivat valvoa vaatimusten noudattamista,
ii) jakaa tietoa hyvistä kompensaatiokäytännöistä suunnittelijoiden ja arvioijien kesken,
iii) sallia nykyisten kompensaatiomekanismien ja hyväksymisprosessien analysointi ja arviointi, jotta politiikkaa voidaan parantaa,
iv) toimia todisteena yhteiskunnalle siitä, että biodiversiteetin köyhtymistä kompensoidaan riittävästi, sekä mahdollisesti
v) tarvittaessa toimia myös kompensaatio-ostajien ja -myyjien kauppa-alustana.

Saavuttaakseen tämän 4. työpaketti suunnittelee rekisterin, johon tallennetaan tiedot hanke- ja kompensaatiokohteiden sijainneista, biodiversiteettivaikutuksista, kompensaatiosuunnitelmasta ja hyväksymisehdoista, yksityiskohtaisesti kuvatuista kompensaatiotoimista, odotetuista biodiversiteettihyödyistä sekä osallisista toimijoista. Lisäksi rekisteriin tallennetaan seurantatiedot ja viralliset lausunnot tavoitteiden saavuttamisesta.

Heini Kujala (PI)
Helsingin yliopisto

Joel Jalkanen
Helsingin yliopisto