Luontohaittojen kirjanpito yrityksille ja organisaatioille (WP5)

Työpaketti 5: Luontohaittojen arviointi organisaatioissa
Työpaketin vetäjä on Janne Kotiaho Jyväskylän yliopistosta.

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja ekosysteemien tilan heikkeneminen ovat ilmastonmuutoksen ohella suurimpia globaaleja kestävyyshaasteita. Näiden ratkaiseminen edellyttää kulutustottumusten ja toimintatapojen muuttamista kaikilla yhteiskunnan sektoreilla, mukaan lukien yrityksissä ja organisaatioissa. Olennaista toiminnan parantamisessa on haittojen hallinta ja vähentäminen, jotka mahdollistuvat, kun tiedetään, mistä haitat muodostuvat. Työpaketti 5 kehittää laskentamenetelmän organisaatioiden luontohaittojen eli luontojalanjäljen arviointiin. Pilottihankkeessa yhteistyössä Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK) ja Sitran kanssa arvioidaan S-ryhmän luontojalanjälki eli keskeisten toimintojen haitat luonnon monimuotoisuudelle. Hankkeen tuloksena julkaistava luontohaittojen laskentamenetelmä on täysin avoin ja kaikkien organisaatioiden käytettävissä. Laskentamenetelmä yhdistää talouskirjanpidon aineistoja, maailmantalouden kauppavirtoja ympäristövaikutuksiin yhdistävää EXIOBASE-tietokantaa sekä aineistoja ympäristövaikutusten, kuten maankäytön, aiheuttamista luontohaitoista. Laskenta tekee näkyväksi organisaation oman toiminnan ja arvoketjun luontohaitat, ja siten mahdollistaa toimet haittojen vähentämiseksi.

Janne Kotiaho
Hankkeen johtaja (PI)
Jyväskylän yliopisto

Maiju Peura
Jyväskylän yliopisto

Sami El Geneidy
Jyväskylän yliopisto

Krista Pokkinen
Jyväskylän yliopisto

Linda Mustajärvi
Jyväskylän yliopisto