Yhteiskehittelyalustat kuntien ja yritysten kanssa (WP6)

Työpaketti 6: Tosielämän kokeilualustat, joissa testataan ja pilotoidaan ekologista kompensaatiota osana kuntien maankäytön suunnittelujärjestelmää, sekä luontohaittalaskentaa osana organisaatioiden kirjanpitojärjestelmää
Työpaketin vetäjä on Panu Halme Jyväskylän yliopistosta


6. työpaketin pääideana yhdessä 7. työpaketin kanssa on tarjota alusta koko konsortion tutkimuksen valtavirtaistamiselle, implementoimiselle, levittämiselle, testaamiselle ja edelleen kehittämiselle. Pilottikuntien kanssa toteutetaan ekologisen kompensaation kokeiluja, joista saatujen kokemusten pohjalta luodaan yleismalli jaettavaksi Kuntaliiton kautta. Tavoittena on, että kunnilla olisi työkalut ja osaaminen ekologisen kompensaation ottamiseksi osaksi maankäytön suunnittelun rutiineja.


Kuntien maankäytön kokeiluissa kehitämme ja testaamme toimivaa, oikeudenmukaista ja hyväksyttävää ekologista kompensaatiota kaupungin maankäytössä. Toisena tosielämän kokeilualustana toimivat oikeat organisaatiot, joiden kanssa testataan 5. työpaketissa kehitettäviä luontohaittoihin liittyvää laskentaa ja kirjanpitoa.

Panu Halme (PI)
Jyväskylän yliopisto

Eini Nieminen
Jyväskylän yliopisto

Johanna Tuomisaari
Jyväskylän yliopisto

Hanna Kalliolevo
Jyväskylän yliopisto