Tietojenkäsittelytiede auttaa säilyttämään luonnon monimuotoisuutta

Zonation-ohjelmisto on vapaasti saatavilla oleva, hankkeen varajohtaja Atte Moilasen tutkimusryhmän Helsingin yliopistossa pitkäaikaisesti kehittämä päätöksenteon apuväline. Zonation-ohjelmisto on kehitetty erityisesti eri alueiden luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin tasapainoiseen arvioimiseen sen sijaan, että alueita tarkasteltaisiin vaikkapa vain yhden lajin kannalta. Ohjelmisto pystyy hyödyntämään monipuolisia tietoja, kun se analysoi laajoja alueita. Se käyttää paikkatietoaineistoja lajien, elinympäristöjen ja ekosysteemipalveluiden esiintymisestä, niitä uhkaavista tekijöistä ja eri toimintojen kustannuksista. Lisäksi menetelmässä voidaan huomioida ekologisen kytkeytyvyyden vaikutuksia lajeihin. Se toteuttaa suuren määrän laskennallisia menetelmiä yhdessä paketissa, mikä mahdollistaa sen soveltamisen moniin erilaisiin kysymyksiin – paljon siis muuhunkin kuin vain biodiversiteetin arvioimiseen.

Zonation on verraten nopeasti levinnyt laajaan käyttöön. Nykyään tätä ekologiaan pohjaavan maankäytön suunnittelun sovellusta hyödyntävät Suomessa ympäristöhallinto ja maakuntaliitot. Sitä on jo vuosia käytetty myös useissa muissa maissa.

Moilanen on palkittu kansainvälisesti siitä, että hän on tuonut ekologian, matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen menetelmiä luonnonsuojelun ja kestävän ympäristönhoidon tutkimukseen. Moilanen teki populaatiobiologian alan väitöskirjansa myöhemmin akateemikon arvon saaneen Ilkka Hanskin johtamassa ekologian ja systematiikan laitoksen populaatiobiologian huippuyksikössä. Ohessa syntyi sovelletun matematiikan lisensiaatin tutkinto Teknillisessä korkeakoulussa. Nyt Moilanen työskentelee tutkimusjohtajana Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa ja Luonnontieteellisessä keskusmuseossa. Hän toimii varajohtajana Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa ekologisia kompensaatioita selvittävässä BOOST-hankkeessa. Lisäksi hän on mukana kahdessa muussakin STN:n rahoittamassa hankkeessa.

Alkuperäinen teksti luettavissa kokonaisuudessaan suomeksi osoitteessa: https://www.aka.fi/tietysti/teemat/teema-tutkittua-tietoa-meille-kaikille/tietojenkasittelytiede-auttaa-sailyttamaan-luonnon-monimuotoisuutta/#042ea011